امروز : 1398/05/26 نسخه 7.1  
 
 

ورود به سامانه
   
   
 
   
 
اخبار و اطلاعات
حذف هزینه کارشناسی در فرآیند صدور مجوز نصب منصوبات 1398/05/02
باتوجه به مصوبه کارگروه آب زیرزمینی فرآیند صدور نصب منصوبات بدون هزینه انج ...
  ادامه مطلب ...

تغییر در تعرفه های خدمات کارشناسی 1398/05/01
بر اساس مصوبه جدید وزارت نیرو به شماره 98/21868/20/100 مورخ 1398/04/17 تعر ...
  ادامه مطلب ...

امکان بارگذاري فايل قرائت کنتور 1398/04/21
از منوی مالي ---> قبض ---> بارگذاري فايل قرائت کنتور می توانید بر اسا ...
  ادامه مطلب ...

جداسازی صدور قبض خسارت به آبخوان از آب بها 1398/04/21
بر اساس آخرین تغییراتی که در ساماب انجام شده صدور قبض خسارت به آبخوان از آب ...
  ادامه مطلب ...

ادغام دو گروه مصرف در یک گروه مصرف 1398/04/21
دو گروه مصرف شرب و بهداشت شهری و شرب و بهداشت روستایی در یک گروه مصرف با نا ...
  ادامه مطلب ...

تولید شناسه قبض و پرداخت برای قبوض حق اشتراک و هزینه جبرانی 1398/04/19
برای نوع درامدهای حق اشتراک و هزینه جبرانی شناسه قبض و پرداخت تولید شد. ...
  ادامه مطلب ...

اضافه شدن چند فرایند به قنات 1398/04/19
به فرایندهای قنات پنج فرایند کف شکنی- لایروبی- پینه برداری- بغل بری و ادامه ...
  ادامه مطلب ...

جداسازی گزارش منابع مجاز آبهای سطحی و زیرزمینی 1398/04/19
در منوی گزارشات ، گزارش منابع آب زیرزمینی از منابع سطحی جدا شد ...
  ادامه مطلب ...

امکان محاسبه تعرفه خسارت به آبخوان بر اساس نام دشت 1398/04/18
از منوی پايه استاني ---> ورود اطلاعات پايه محاسبه آب بها ---> تعيين ...
  ادامه مطلب ...

امکان ثبت اطلاعات چشمه 1398/04/18
امکان ثبت مشترک چشمه در منوی چشمه---> ورود اطلاعات--->ثبت درخواست او ...
  ادامه مطلب ...

 
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت تحلیل گران سیستم زاگرس
شماره های تماس : 08334326819 - 08334324131